9789811806728 medium

ล้อเลียนคนอื่น เป็นเรื่องไม่ดี (eBook)

by (Author)

  • 28 Pages

การล้อเลียนคนอื่นไม่ใช่เรื่องดี มีแต่จะทำให้ทุกฝ่ายเสียใจ
ชินใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวเพราะเขาพึ่งขาหัก จึงไม่สามารถไปเล่นกับเพื่อนๆได้ แต่เด็กๆกลับมองเป็นเรื่องสนุกที่จะไปแกล้งชิน เพราะชินไม่มีทางไล่พวกเขาทัน
นอกจากแม็กกี้จะห้ามเพื่อนๆไม่ให้แกล้งชินแล้ว ก็ยังอธิบายให้ผองเพื่อน เข้าใจอีกว่า ทำไมเราจึงไม่ควรแกล้งหรือล้อเลียนชิน
มาติดตามกันว่าแม็กกี้จะใช้วิธีใดในการทำให้ทุกคนกลับมาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน

การล้อเลียนคนอื่นไม่ใช่เรื่องดี มีแต่จะทำให้ทุกฝ่ายเสียใจ
ชินใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวเพราะเขาพึ่งขาหัก จึงไม่สามารถไปเล่นกับเพื่อนๆได้ แต่เด็กๆกลับมองเป็นเรื่องสนุกที่จะไปแกล้งชิน เพราะชินไม่มีทางไล่พวกเขาทัน
นอกจากแม็กกี้จะห้ามเพื่อนๆไม่ให้แกล้งชินแล้ว ก็ยังอธิบายให้ผองเพื่อน เข้าใจอีกว่า ทำไมเราจึงไม่ควรแกล้งหรือล้อเลียนชิน
มาติดตามกันว่าแม็กกี้จะใช้วิธีใดในการทำให้ทุกคนกลับมาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานล้อเลียนคนอื่น เป็นเรื่องไม่ดี

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9789811806728 bookshelf
ล้อเลียนคนอื่น เป็นเรื...
$4.99
QTY: 1

9789811806728 bookshelf

Write a Review for ล้อเลียนคนอื่น เป็นเรื่องไม่ดี

by james grimm

Average Rating:
×

ล้อเลียนคนอื่น เป็นเรื่องไม่ดี has been added

ล้อเลียนคนอื่น เป็นเรื่องไม่ดี has been added to your wish list.

Ok