Castell Caerfyrddin (eBook)

by (Author)

 • 131,403 Words
 • 475 Pages

Castell Caerfyrddin oedd un o’r cestyll mwyaf yng Nghymru’r Oesoedd Canol, yn ogytal ag un o’r pwysicaf oherwydd ei swyddogaeth fel canolfan llywodraeth ac fel eiddo’r Goron mewn ardal o diroedd Cymreig ac arglwyddiaethau’r Mers. Dymchwelwyd y rhan fwyaf o’r castell yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg, cyn ei ailddatblygu yn gyntaf fel carchar ac yna’n bencadlys i’r awdurdod lleol. Eto, mae’r adfeilion a’u lleoliad yn hynod drawiadol. Rhwng 1993 a 2006, bwriwyd ati gyda rhaglen sylweddol o waith archeolegol ac ymchwil, gwaith a ddisgrifir mewn manylder yn y llyfr hwn. Archwilir hanes y castell yn ogystal, ynghyd â’i effaith ar yr ardal ac ar Gymru gyfan. Cawn ddarlun o swyddogion a thrigolion y castell, eu gweithgareddau, a’u hymadwaith gyda’r amgylchfyd. Disgrifir y cloddfeydd yn y castell a’r creiriau a ganfyddwyd, ynghyd â’r potensial archeolegol sy’n parhau. Mae’r llyfr hwn yn gosod Castell Caerfyrddin ym myw hanes Cymru’r Oesoedd Canol, gan roi iddo’i briod le ym maes ehangach astudiaethau cestyll a hanes pensaernïol, i gyflwyno astudiaeth sy’n gyfraniad sylweddol i hanes un o drefi mawr Cymru.

Castell Caerfyrddin oedd un o’r cestyll mwyaf yng Nghymru’r Oesoedd Canol, yn ogytal ag un o’r pwysicaf oherwydd ei swyddogaeth fel canolfan llywodraeth ac fel eiddo’r Goron mewn ardal o diroedd Cymreig ac arglwyddiaethau’r Mers. Dymchwelwyd y rhan fwyaf o’r castell yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg, cyn ei ailddatblygu yn gyntaf fel carchar ac yna’n bencadlys i’r awdurdod lleol. Eto, mae’r adfeilion a’u lleoliad yn hynod drawiadol. Rhwng 1993 a 2006, bwriwyd ati gyda rhaglen sylweddol o waith archeolegol ac ymchwil, gwaith a ddisgrifir mewn manylder yn y llyfr hwn. Archwilir hanes y castell yn ogystal, ynghyd â’i effaith ar yr ardal ac ar Gymru gyfan. Cawn ddarlun o swyddogion a thrigolion y castell, eu gweithgareddau, a’u hymadwaith gyda’r amgylchfyd. Disgrifir y cloddfeydd yn y castell a’r creiriau a ganfyddwyd, ynghyd â’r potensial archeolegol sy’n parhau. Mae’r llyfr hwn yn gosod Castell Caerfyrddin ym myw hanes Cymru’r Oesoedd Canol, gan roi iddo’i briod le ym maes ehangach astudiaethau cestyll a hanes pensaernïol, i gyflwyno astudiaeth sy’n gyfraniad sylweddol i hanes un o drefi mawr Cymru.


 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
Average Reading Time Login to Personalize

Item added to cart

9781783162048 bookshelf
Castell Caerfyrddin: O...
$23.12
QTY: 1

9781783162048 bookshelf

Write a Review for Castell Caerfyrddin: Olrhain Hanes Llywodraethiant

by Neil Ludlow

Average Rating:
×

Castell Caerfyrddin has been added

Castell Caerfyrddin has been added to your wish list.

Ok