9788771244618 medium

Antropologiske mestervAerker (eBook)

by (Author)

  • 414 Pages

Hvilke antropologiske vAerker er de mest centrale for antropologien - og hvorfor? Er der overhovedet en kanon inden for antropologien?Antropologiske mestervAerker tager temperaturen pa antropologien, der i dag er et radikalt andet fag end for 100 ar siden. I videnskabelige artikler diskuterer 16 forende antropologer en perlerAekke af det 20. arhundredes vAesentligste vAerker. Bogen rejser det sporgsmal, om der stadig er et fAelles holdepunkt i mestervAerkerne, efter at antropologien er blevet nutidig, tvAerfaglig og spaltet i specialomrader.Bogens artikler er kronologisk prAesenteret, og bogen lAegger ud med en artikle om Edward Burnett Tylor, der i 1870'erne trak mennesket ud af de religiose forstaelsesformer, og den slutter med Fredrik Barths begreb om en vidensantropologi, der pavirker en hojaktuel debat om forholdet mellem struktur og aktor. Imellem disse to artikler diskuteres bl.a. Marcel Mauss' revlutionerende bog Gaven, Bronislaw Malinowskis begreb om kultur som menneskets redskab til at overleve i naturen, Claude Levi-Strauss' klassiske totemismebegreb og Sahlins analyse af drabet pa Cook. Hvert af de 20 vAerker anskues i et antropologisk, et alment humanistisk og et samfundsvidenskabeligt perspektiv.Antropologiske mestervAerker er en vedkommende status over antropologiens traditionelle kerneomrader og henvender sig til alle, der interesserer sig for kultur, samfund og civilisation.

Hvilke antropologiske vAerker er de mest centrale for antropologien - og hvorfor? Er der overhovedet en kanon inden for antropologien?Antropologiske mestervAerker tager temperaturen pa antropologien, der i dag er et radikalt andet fag end for 100 ar siden. I videnskabelige artikler diskuterer 16 forende antropologer en perlerAekke af det 20. arhundredes vAesentligste vAerker. Bogen rejser det sporgsmal, om der stadig er et fAelles holdepunkt i mestervAerkerne, efter at antropologien er blevet nutidig, tvAerfaglig og spaltet i specialomrader.Bogens artikler er kronologisk prAesenteret, og bogen lAegger ud med en artikle om Edward Burnett Tylor, der i 1870'erne trak mennesket ud af de religiose forstaelsesformer, og den slutter med Fredrik Barths begreb om en vidensantropologi, der pavirker en hojaktuel debat om forholdet mellem struktur og aktor. Imellem disse to artikler diskuteres bl.a. Marcel Mauss' revlutionerende bog Gaven, Bronislaw Malinowskis begreb om kultur som menneskets redskab til at overleve i naturen, Claude Levi-Strauss' klassiske totemismebegreb og Sahlins analyse af drabet pa Cook. Hvert af de 20 vAerker anskues i et antropologisk, et alment humanistisk og et samfundsvidenskabeligt perspektiv.Antropologiske mestervAerker er en vedkommende status over antropologiens traditionelle kerneomrader og henvender sig til alle, der interesserer sig for kultur, samfund og civilisation.


Retail Price:
$52.00
BookShout Price:
$52.00

Format:



Antropologiske mestervAerker

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9788771244618 bookshelf
Antropologiske mesterv...
$52.00
QTY: 1

9788771244618 bookshelf

Write a Review for Antropologiske mestervAerker

by ole hoiris

Average Rating:
×

Antropologiske mestervAerker has been added

Antropologiske mestervAerker has been added to your wish list.

Ok