9788771843491 medium

Arrangerede sprog- og kulturmoder (eBook)

by (Author)

  • 97 Pages

Med temaet Arrangerede sprog- og kulturmoder prAesenterer Sprogforum 64 tilgange til sprog- og kulturundervisning hentet fra danske og internationale sammenhAenge. Temaet har en central plads i sprog- og kulturpAedagogik og rejser sporgsmalet om, hvilken dannelsesopgave sprogundervisning har i en verden, hvor vi hver dag moder mennesker med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde; virtuelt og ansigt til ansigt.Sprogforum 64 sAetter fokus pa arrangerede sprog- og kulturmoder i lAeringsrum i og uden for formel undervisning. Alle artikler giver eksempler pa sprog- og kulturmoder i praksis og illustrerer derigennem deres mangfoldighed. De fleste indgar i undervisningen i folkeskole, gymnasium eller pa universitetet, som f.eks. studierejse, udveksling eller moder gennem telekollaboration. Andre handler om sprog- og kulturmoder i andre kontekster, f.eks. et modested for asylansogere eller en virksomhedspraktik for flygtninge og indvandrere.

Med temaet Arrangerede sprog- og kulturmoder prAesenterer Sprogforum 64 tilgange til sprog- og kulturundervisning hentet fra danske og internationale sammenhAenge. Temaet har en central plads i sprog- og kulturpAedagogik og rejser sporgsmalet om, hvilken dannelsesopgave sprogundervisning har i en verden, hvor vi hver dag moder mennesker med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde; virtuelt og ansigt til ansigt.Sprogforum 64 sAetter fokus pa arrangerede sprog- og kulturmoder i lAeringsrum i og uden for formel undervisning. Alle artikler giver eksempler pa sprog- og kulturmoder i praksis og illustrerer derigennem deres mangfoldighed. De fleste indgar i undervisningen i folkeskole, gymnasium eller pa universitetet, som f.eks. studierejse, udveksling eller moder gennem telekollaboration. Andre handler om sprog- og kulturmoder i andre kontekster, f.eks. et modested for asylansogere eller en virksomhedspraktik for flygtninge og indvandrere.


Retail Price:
$19.00
BookShout Price:
$19.00

Format:Arrangerede sprog- og kulturmoder

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9788771843491 bookshelf
Arrangerede sprog- og ...
$19.00
QTY: 1

9788771843491 bookshelf

Write a Review for Arrangerede sprog- og kulturmoder

by karen sonne jakobsen, mads jakob kirkebaek, ulla prien, louise tranekjaer, merete vonsbaek, susana fernandez

Average Rating:
×

Arrangerede sprog- og kulturmoder has been added

Arrangerede sprog- og kulturmoder has been added to your wish list.

Ok