KAREN SONNE JAKOBSEN, MADS JAKOB KIRKEBAEK, ULLA PRIEN, LOUISE TRANEKJAER, MERETE VONSBAEK, SUSANA FERNANDEZ
Arrangerede sprog- og kulturmoder
Med temaet Arrangerede sprog- og kulturmoder prAesenterer Sprogforum 64 tilgange til sprog- og kulturundervisning hentet fra danske og internationale sammenhAenge. Temaet har en central plads i sprog- og kulturpAedagogik og rejser sporgsmalet om, hvilken dannelsesopgave sprogundervisning har i en verden, hvor vi hver dag moder mennesker med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde; virtuelt og ansigt til ansigt.Sprogforum 64 sAetter fokus pa arrangerede sprog- og kulturmoder i lAeringsrum i og uden for formel undervisning. Alle artikler giver eksempler pa sprog- og kulturmoder i praksis og illustrerer derigennem deres mangfoldighed. De fleste indgar i undervisningen i folkeskole, gymnasium eller pa universitetet, som f.eks. studierejse, udveksling eller moder gennem telekollaboration. Andre handler om sprog- og kulturmoder i andre kontekster, f.eks. et modested for asylansogere eller en virksomhedspraktik for flygtninge og indvandrere.
List Price: $19.00 (Final bulk discount pricing is based on quantity)
ISBN: 9788771843491
Uh oh. It looks like this title is out of stock.
Did you know eBooks never run out? It's true. We have millions of titles available right now. You can download an eBook in seconds.

Why eBooks are the Smart Way to Go

Deep bulk discounts and $0 in shipping costs means you save big with bulk eBooks. Plus, eBooks are typically cheaper than print books.
Distribute your eBooks via text message, email, social media, and more using redeemable eBook codes. Users can get their eBook instantly.
Receive Readership Analytics & Redemption Reports for proven engagement and user data, including name and email address.
Read from the convenience of our web reader or download the BookShout app on your favorite smart device to read anywhere.
Want to make the smart switch to eBooks? CLICK HERE
Not convinced yet? No problem. We can still get you the print books you need. Fill out the request form below and a member of our sales team will be in touch quickly.

Request Bulk Purchase:
Book Format*
Book Quantity*
How will the books be used?*


Interested in Gift Cards?
9788771843491 medium Bulk gift card c973c6294bb562c572cc09448c6304915953cb77b337c63c74b0d98ee2f3afc7
Benefits
Plastic Cards are standard Gift Card Size (3.375” x 2.125”). Cards can include scratch-offs over the redemption code. Cost less than distributing/shipping Print books. Great for Events, Churches, Schools, Authors, etc.