9788893982962 medium

Binjaku I Humbur (eBook)

by (Author)

 • 55,399 Words
 • 296 Pages

Inspektori Xamanji nis që të hetojë për identifikimin e njeriut që duket se është përgjegjësi direkt i vrasjeve të lidhura me Shoqatën Atropos dhe ndodhitë e tjera që lidhen me kriminelin Daniele Santopietro, ndërkohë që një komshie e tij i kërkon një favor: të shkojë në shtëpinë e nipit emiplegjik, që s’ka pak që është gjetur i vdekur, për t’u përpjekur të kuptojë se çfarë mund të ketë ndodhur. Për të ardhur tek zgjidhja e enigmës, inspektorit Xamanji dhe njerëzve të tij u duhet të kthehen mbrapa në kohë, edhe nëpërmjet shfletimit të diçkaje të pamendueshme, në një thriller me këndvështrime psikologjike që do ta mbajë lexuesin nën tension deri te faqja e fundit e librit.
Inspektori Xamanji nis që të hetojë për identifikimin e njeriut që duket se është përgjegjësi direkt i vrasjeve të lidhura me Shoqatën Atropos dhe ndodhitë e tjera që lidhen me kriminelin Daniele Santopietro, ndërkohë që një komshie e tij i kërkon një favor: të shkojë në shtëpinë e nipit emiplegjik, që s’ka pak që është gjetur i vdekur, për t’u përpjekur të kuptojë se çfarë mund të ketë ndodhur. Kështu inspektori i ndërpret kërkimet që kishte ndërmarrë për të përmbushur kështu kërkesën e bërë nga mikesha e tij. Fillimisht mendohet që vdekja e djalit emiplegjik është si pasojë e një grindjeje me një të huaj, por hetimet shpejt mbërrijnë në një rreth vicioz. Pse ka vdekur djaloshi? Për të ardhur tek zgjidhja e enigmës, inspektorit Xamanji dhe njerëzve të tij u duhet të kthehen mbrapa në kohë, edhe nëpërmjet shfletimit të diçkaje të pamendueshme, në një thriller me këndvështrime psikologjike që do ta mbajë lexuesin nën tension deri te faqja e fundit e librit.

PUBLISHER: TEKTIME

Inspektori Xamanji nis që të hetojë për identifikimin e njeriut që duket se është përgjegjësi direkt i vrasjeve të lidhura me Shoqatën Atropos dhe ndodhitë e tjera që lidhen me kriminelin Daniele Santopietro, ndërkohë që një komshie e tij i kërkon një favor: të shkojë në shtëpinë e nipit emiplegjik, që s’ka pak që është gjetur i vdekur, për t’u përpjekur të kuptojë se çfarë mund të ketë ndodhur. Për të ardhur tek zgjidhja e enigmës, inspektorit Xamanji dhe njerëzve të tij u duhet të kthehen mbrapa në kohë, edhe nëpërmjet shfletimit të diçkaje të pamendueshme, në një thriller me këndvështrime psikologjike që do ta mbajë lexuesin nën tension deri te faqja e fundit e librit.
Inspektori Xamanji nis që të hetojë për identifikimin e njeriut që duket se është përgjegjësi direkt i vrasjeve të lidhura me Shoqatën Atropos dhe ndodhitë e tjera që lidhen me kriminelin Daniele Santopietro, ndërkohë që një komshie e tij i kërkon një favor: të shkojë në shtëpinë e nipit emiplegjik, që s’ka pak që është gjetur i vdekur, për t’u përpjekur të kuptojë se çfarë mund të ketë ndodhur. Kështu inspektori i ndërpret kërkimet që kishte ndërmarrë për të përmbushur kështu kërkesën e bërë nga mikesha e tij. Fillimisht mendohet që vdekja e djalit emiplegjik është si pasojë e një grindjeje me një të huaj, por hetimet shpejt mbërrijnë në një rreth vicioz. Pse ka vdekur djaloshi? Për të ardhur tek zgjidhja e enigmës, inspektorit Xamanji dhe njerëzve të tij u duhet të kthehen mbrapa në kohë, edhe nëpërmjet shfletimit të diçkaje të pamendueshme, në një thriller me këndvështrime psikologjike që do ta mbajë lexuesin nën tension deri te faqja e fundit e librit.

PUBLISHER: TEKTIME


 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
Average Reading Time Login to Personalize

Item added to cart

9788893982962 bookshelf
Binjaku I Humbur
$3.29
QTY: 1

9788893982962 bookshelf

Write a Review for Binjaku I Humbur

by federico betti

Average Rating:
×

Binjaku I Humbur has been added

Binjaku I Humbur has been added to your wish list.

Ok