9788771241525 medium

Den humane vending (eBook)

by (Author)

  • 442 Pages

Med den humane vending er mennesket kommet i fokus. Ikke kun blandt forskere udenfor humaniora, men i hele samfundet. Sundhedsvidenskab handler ikke lAengere kun om lAegers faglige diagnoser, men ogsa om livsstil, madkultur og selvforhold. I virksomheder ses mennesker som en ressource og en okonomisk faktor. Tilsvarende kan man ikke kortlAegge klimaet og dets forandringer uden at forsta den menneskelige faktors afgorende betydning.I denne antologi undersoger otte forskere, hvordan vendingen mod mennesket som et selvstAendigt, selvfortolkende og kulturbAerende vAesen gor sig gAeldende indenfor erhvervsokonomi og vAerdiskabelse, klima og miljo, medicin og biologi samt psykiatri, politisk teori og velfAerdsstatsforskning.Den humane vending er nemlig en udfordring for humanvidenskaberne. Viden om disciplinernes genstand og forskernes faglighed bliver stadig mere pakrAevet og efterlyst. Alligevel kAemper de humanistiske fag for at retfAerdiggore deres fortsatte eksistens og relevans, og den humane vending udfordrer de traditionelle faggrAenser og argumentet for overhovedet at have dem. Men den abner ogsa op for en ny tvAerfaglighed, hvor humanvidenskaberne i samarbejde med andre videnskaber pa ny kan undersoge sporgsmalet om, hvordan vi forholder os til os selv og vores omgivelser.

Med den humane vending er mennesket kommet i fokus. Ikke kun blandt forskere udenfor humaniora, men i hele samfundet. Sundhedsvidenskab handler ikke lAengere kun om lAegers faglige diagnoser, men ogsa om livsstil, madkultur og selvforhold. I virksomheder ses mennesker som en ressource og en okonomisk faktor. Tilsvarende kan man ikke kortlAegge klimaet og dets forandringer uden at forsta den menneskelige faktors afgorende betydning.I denne antologi undersoger otte forskere, hvordan vendingen mod mennesket som et selvstAendigt, selvfortolkende og kulturbAerende vAesen gor sig gAeldende indenfor erhvervsokonomi og vAerdiskabelse, klima og miljo, medicin og biologi samt psykiatri, politisk teori og velfAerdsstatsforskning.Den humane vending er nemlig en udfordring for humanvidenskaberne. Viden om disciplinernes genstand og forskernes faglighed bliver stadig mere pakrAevet og efterlyst. Alligevel kAemper de humanistiske fag for at retfAerdiggore deres fortsatte eksistens og relevans, og den humane vending udfordrer de traditionelle faggrAenser og argumentet for overhovedet at have dem. Men den abner ogsa op for en ny tvAerfaglighed, hvor humanvidenskaberne i samarbejde med andre videnskaber pa ny kan undersoge sporgsmalet om, hvordan vi forholder os til os selv og vores omgivelser.


Retail Price:
$52.00
BookShout Price:
$52.00

Format:Item added to cart

9788771241525 bookshelf
Den humane vending: En...
$52.00
QTY: 1

9788771241525 bookshelf

Write a Review for Den humane vending: En antologi

by marius gudmand-hoyer, sverre raffnsoe, morten raffnsoe-moller

Average Rating:
×

Den humane vending has been added

Den humane vending has been added to your wish list.

Ok