9788771243147 medium

Indholdsbaseret sprogundervisning (eBook)

by (Author)

  • 102 Pages

I dette nummer af Sprogforum er der fokus pa den indholdsbaserede fremmed- og andetsprogsundervisning - det vAere som del af den faglige undervisning, som i Europaradsregi gar under navnet CLIL (Content and Language Intergrated Learning); det vAere som sprogundervisning i samspil med arbejde eller uddannelse; eller det vAere som sprogundervisning der som sadan tager sit afsAet i indhold; alle er forskellige typer af arbejdet med sproglAering, hvor de specifikke indhold, temaer, projekter og fagligheder er styrende for hvilke sproglige omrader, der bliver relevante at gore til genstand for sproglAering.Der er mindst to gode grunde til at indholdsbaseret sprogundervisning er et afgorende vigtigt tema at tage op i Sprogforum. For det forste giver det anledning til at fokusere pa, hvordan man griber arbedet med de sproglige dimensioner an ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, hvor sproget anskues som et redskab til interaktion, kommunikation og lAering. For det andet implicerer en indholdsbaseret tilgang, at man anlAegger det syn pa sproglAering, at indholdet og dets praksisser anses for sAerligt velegnede til at lofte til sproglig lAering.

I dette nummer af Sprogforum er der fokus pa den indholdsbaserede fremmed- og andetsprogsundervisning - det vAere som del af den faglige undervisning, som i Europaradsregi gar under navnet CLIL (Content and Language Intergrated Learning); det vAere som sprogundervisning i samspil med arbejde eller uddannelse; eller det vAere som sprogundervisning der som sadan tager sit afsAet i indhold; alle er forskellige typer af arbejdet med sproglAering, hvor de specifikke indhold, temaer, projekter og fagligheder er styrende for hvilke sproglige omrader, der bliver relevante at gore til genstand for sproglAering.Der er mindst to gode grunde til at indholdsbaseret sprogundervisning er et afgorende vigtigt tema at tage op i Sprogforum. For det forste giver det anledning til at fokusere pa, hvordan man griber arbedet med de sproglige dimensioner an ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, hvor sproget anskues som et redskab til interaktion, kommunikation og lAering. For det andet implicerer en indholdsbaseret tilgang, at man anlAegger det syn pa sproglAering, at indholdet og dets praksisser anses for sAerligt velegnede til at lofte til sproglig lAering.


Retail Price:
$19.00
BookShout Price:
$19.00

Format:Indholdsbaseret sprogundervisning

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9788771243147 bookshelf
Indholdsbaseret sprogu...
$19.00
QTY: 1

9788771243147 bookshelf

Write a Review for Indholdsbaseret sprogundervisning

by michael svendsen pedersen, peter villads vedel, karen sonne jakobsen, karen lund

Average Rating:
×

Indholdsbaseret sprogundervisning has been added

Indholdsbaseret sprogundervisning has been added to your wish list.

Ok