9788779346796 medium

Kommentar til Johannes Evangeliet (eBook)

by (Author)

  • 680 Pages

For forste gang i 100 ar kommer nu en dansksproget, videnskabelig kommentar til Johannesevangeliet. Kommentaren rummer en udforlig prAesentation af evangeliet og giver et klart billede af den teologi, der bAerer teksten. Analysen af de enkelte beretninger er koncentreret om den foreliggende tekst mere end om historien bag den - men det forudsAettes ogsa, at evangeliet er prAeget af forhold og synspunkter, der horer evangelisten og hans tid til. Fortalt tid og fortAelletid spiller i udprAeget grad sammen i Johannesevangeliet.Kommentaren vil vAere en vigtig og lAenge savnet hjAelp for de teologistudrende i deres arbejde med Johannesevangeliet og for prAesterne specielt i arbejdet med de johannAeiske prAediketekster. I undervisningsinstitutioner som seminarier og gymnasier vil ikke mindst underviserne have glAede af bogen. Kommentaren til Johannesevangeliet er fjerde bind i serien Dansk kommentar til Det nye Testamente (DKNT, redigeret af Sigfred Pedersen), og er saledes en pendant til Mogens Mullers Kommentar til MatthAeusevangeliet, der udkom i 2002. I serien er hidtil udkommet Skriftsyn og metode og Den nytestamentlige tids historie, ligesom flere bind er pa vej.

For forste gang i 100 ar kommer nu en dansksproget, videnskabelig kommentar til Johannesevangeliet. Kommentaren rummer en udforlig prAesentation af evangeliet og giver et klart billede af den teologi, der bAerer teksten. Analysen af de enkelte beretninger er koncentreret om den foreliggende tekst mere end om historien bag den - men det forudsAettes ogsa, at evangeliet er prAeget af forhold og synspunkter, der horer evangelisten og hans tid til. Fortalt tid og fortAelletid spiller i udprAeget grad sammen i Johannesevangeliet.Kommentaren vil vAere en vigtig og lAenge savnet hjAelp for de teologistudrende i deres arbejde med Johannesevangeliet og for prAesterne specielt i arbejdet med de johannAeiske prAediketekster. I undervisningsinstitutioner som seminarier og gymnasier vil ikke mindst underviserne have glAede af bogen. Kommentaren til Johannesevangeliet er fjerde bind i serien Dansk kommentar til Det nye Testamente (DKNT, redigeret af Sigfred Pedersen), og er saledes en pendant til Mogens Mullers Kommentar til MatthAeusevangeliet, der udkom i 2002. I serien er hidtil udkommet Skriftsyn og metode og Den nytestamentlige tids historie, ligesom flere bind er pa vej.Kommentar til Johannes Evangeliet

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9788779346796 bookshelf
Kommentar til Johannes...
$52.00
QTY: 1

9788779346796 bookshelf

Write a Review for Kommentar til Johannes Evangeliet

by helge kjaer nielsen

Average Rating:
×

Kommentar til Johannes Evangeliet has been added

Kommentar til Johannes Evangeliet has been added to your wish list.

Ok