9781492013822 medium

Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II (eBook)

by (Author)

 • 132,093 Words
 • 424 Pages

Systemy kontroli wersji przechodz? ci?g?? ewolucj?. Jeszcze niedawno popularny by? system CVS, który zosta? wyparty przez SVN. Ostatnie lata to inwazja rozproszonych systemów kontroli wersji z Gitem na czele. Git pozwala ka?demu programi?cie na posiadanie prywatnego repozytorium i korzystanie z jego dobrodziejstw bez wp?ywu na inne repozytoria. Jeste? ciekaw, jakie jeszcze zalety ma Git?

Je?eli tak, trafi?e? na idealn? ksi??k?, dzi?ki której b?yskawicznie wkroczysz w ?wiat Gita. Na pocz?tek krok po kroku przejdziesz przez proces instalacji, a nast?pnie dostosujesz ?rodowisko do swoich potrzeb. W kolejnych rozdzia?ach poznasz dost?pne polecenia oraz nauczysz si? zarz?dza? plikami. Ponadto przekonasz si?, jak ?atwo mo?na stworzy? odga??zienia kodu oraz przegl?da? ró?nice pomi?dzy wersjami pliku. Git posiada zaawansowane narz?dzia do ??czenia kodu - b?dziesz móg? je dog??bnie pozna?. Na koniec przeczytasz o zaawansowanych mo?liwo?ciach systemu Git, takich jak wspó?praca z SVN. Ta ksi??ka jest doskona?ym podr?cznikiem dla ka?dego pocz?tkuj?cego u?ytkownika systemu Git, zaawansowani równie? znajd? tu sporo przydatnych informacji. Wykorzystaj potencja? Gita!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • odkryjesz rozproszone systemy kontroli wersji
 • poznasz ich zalety
 • zainstalujesz i skonfigurujesz system Git
 • poznasz system kontroli wersji Git

Wykorzystaj potencja? systemu kontroli wersji Git!

Systemy kontroli wersji przechodz? ci?g?? ewolucj?. Jeszcze niedawno popularny by? system CVS, który zosta? wyparty przez SVN. Ostatnie lata to inwazja rozproszonych systemów kontroli wersji z Gitem na czele. Git pozwala ka?demu programi?cie na posiadanie prywatnego repozytorium i korzystanie z jego dobrodziejstw bez wp?ywu na inne repozytoria. Jeste? ciekaw, jakie jeszcze zalety ma Git?

Je?eli tak, trafi?e? na idealn? ksi??k?, dzi?ki której b?yskawicznie wkroczysz w ?wiat Gita. Na pocz?tek krok po kroku przejdziesz przez proces instalacji, a nast?pnie dostosujesz ?rodowisko do swoich potrzeb. W kolejnych rozdzia?ach poznasz dost?pne polecenia oraz nauczysz si? zarz?dza? plikami. Ponadto przekonasz si?, jak ?atwo mo?na stworzy? odga??zienia kodu oraz przegl?da? ró?nice pomi?dzy wersjami pliku. Git posiada zaawansowane narz?dzia do ??czenia kodu - b?dziesz móg? je dog??bnie pozna?. Na koniec przeczytasz o zaawansowanych mo?liwo?ciach systemu Git, takich jak wspó?praca z SVN. Ta ksi??ka jest doskona?ym podr?cznikiem dla ka?dego pocz?tkuj?cego u?ytkownika systemu Git, zaawansowani równie? znajd? tu sporo przydatnych informacji. Wykorzystaj potencja? Gita!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • odkryjesz rozproszone systemy kontroli wersji
 • poznasz ich zalety
 • zainstalujesz i skonfigurujesz system Git
 • poznasz system kontroli wersji Git

Wykorzystaj potencja? systemu kontroli wersji Git!


 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
Average Reading Time Login to Personalize
 • Released:
 • Language: Polish
 • Publisher: Helion
 • ISBN-10: 149201382X
 • ISBN-13: 9781492013822
Retail Price:
$18.00
BookShout Price:
$18.00

Format:Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9781492013822 bookshelf
Kontrola wersji z syst...
$18.00
QTY: 1

9781492013822 bookshelf

Write a Review for Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II

by Jon Loeliger, Matthew McCullough

Average Rating:
×

Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II has been added

Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II has been added to your wish list.

Ok