LOUZEWIES DE JAGER
Kruisverband
De roman ‘Kruisverband’ laat op de achtergrond zien hoe in de Nederlandse samenleving de sociale verhoudingen de laatste zestig jaar radicaal gewijzigd zijn. Dit egodocument is daardoor meer dan een literaire vingeroefening. De vrouwelijke hoofdpersoon moet om haar ambities waar te maken vele keuzes maken die raken aan actuele thema’s zoals #metoo-situaties, luizenmoederperikelen of graaiculturen. Dit belet De Jager niet om de verhaallijn met een filmische dynamiek neer te zetten en de aandacht vast te houden. Deze vlot geschreven, autobiografische vertelling voelt daarom aan als een tijdreis in sneltreinvaart.Bèta-vrouw als buitenbeentjeDe vrouwelijke hoofdpersoon wordt gevolgd in haar levenslange zoektocht om zich binnen verschillende mannenbolwerken te kunnen handhaven. De onorthodoxe keuzes tijdens haar loopbaan worden afgewisseld met persoonlijke avonturen en intieme inkijkjes in seksuele verhoudingen. De persoonlijke gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen worden beschreven vanaf de benepen zestiger jaren tot aan de verwarring in het losgeslagen heden. De hiervoor typerende situaties worden anekdotisch beschreven vanuit een Hollands stedelijk perspectief. De verteltrant wisselt van beschouwend filosofisch naar cabaretesk, en is bij wijlen hilarisch.Een leven lang lerenNaast prettig leesbare avonturen biedt de roman praktische handvaten over hoe om te gaan met bedrijfsmatige dilemma’s. Het streven naar flexibiliteit en onafhankelijkheid zijn volgens De Jager daarvoor de meeste kansrijke uitgangspunten. De hoofdpersoon is niet wars de gebaande paden te verlaten om nieuwe kennis op te kunnen doen. Daardoor is zij in staat de verschillen tussen managementculturen in het bedrijfsleven en publieke instellingen - zoals de zorg en het onderwijs - raak te typeren. Onderwijl wordt dit streven persoonlijk ingevuld door schelmenstreken en reisverhalen met klassieke automobielen. Het boek is daarom geschikt voor iedereen met brede interesses die zich graag door het onalledaagse laat verrassen. Kortom, in deze roman worden veel kruisverbanden gelegd, maar wordt ondertussen niet nagelaten om de lezer te amuseren met een ongebruikelijke levenswandel en treffende karakterschetsen.
List Price: $9.99 (Final bulk discount pricing is based on quantity)
ISBN: 9789081588904
Uh oh. It looks like this title is out of stock.
Did you know eBooks never run out? It's true. We have millions of titles available right now. You can download an eBook in seconds.

Why eBooks are the Smart Way to Go

Deep bulk discounts and $0 in shipping costs means you save big with bulk eBooks. Plus, eBooks are typically cheaper than print books.
Distribute your eBooks via text message, email, social media, and more using redeemable eBook codes. Users can get their eBook instantly.
Receive Readership Analytics & Redemption Reports for proven engagement and user data, including name and email address.
Read from the convenience of our web reader or download the BookShout app on your favorite smart device to read anywhere.
Want to make the smart switch to eBooks? CLICK HERE
Not convinced yet? No problem. We can still get you the print books you need. Fill out the request form below and a member of our sales team will be in touch quickly.

Request Bulk Purchase:
Book Format*
Book Quantity*
How will the books be used?*


Interested in Gift Cards?
9789081588904 medium Bulk gift card c973c6294bb562c572cc09448c6304915953cb77b337c63c74b0d98ee2f3afc7
Benefits
Plastic Cards are standard Gift Card Size (3.375” x 2.125”). Cards can include scratch-offs over the redemption code. Cost less than distributing/shipping Print books. Great for Events, Churches, Schools, Authors, etc.