9786171252042 medium

Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?) (eBook)

by (Author)

 • 55,492 Words
 • 336 Pages

Узнайте неизвестное об известных открытиях и их первооткрывателях!
Все мы со школьной скамьи знаем, что Колумб открыл Америку, Кук — Австралию, а Ньютон — автор трех знаменитых законов. Это аксиома. Но истории известен феномен «множественного открытия», когда изобретателя по каким-то причинам забывали, а его открытие приписывали другому человеку. Эта книга расскажет, кто на самом деле открыл Америку, нашел вакцину от полиомиелита, изобрел радио, телефон, электронное телевидение и паровоз, кто автор метода решения кубических уравнений и периодической системы химических элементов… Uznajte neizvestnoe ob izvestnyh otkrytijah i ih pervootkryvateljah!
Vse my so shkol'noj skam'i znaem, chto Kolumb otkryl Ameriku, Kuk — Avstraliju, a N'juton — avtor treh znamenityh zakonov. Jeto aksioma. No istorii izvesten fenomen «mnozhestvennogo otkrytija», kogda izobretatelja po kakim-to prichinam zabyvali, a ego otkrytie pripisyvali drugomu cheloveku. Jeta kniga rasskazhet, kto na samom dele otkryl Ameriku, nashel vakcinu ot poliomielita, izobrel radio, telefon, jelektronnoe televidenie i parovoz, kto avtor metoda reshenija kubicheskih uravnenij i periodicheskoj sistemy himicheskih jelementov…

Узнайте неизвестное об известных открытиях и их первооткрывателях!
Все мы со школьной скамьи знаем, что Колумб открыл Америку, Кук — Австралию, а Ньютон — автор трех знаменитых законов. Это аксиома. Но истории известен феномен «множественного открытия», когда изобретателя по каким-то причинам забывали, а его открытие приписывали другому человеку. Эта книга расскажет, кто на самом деле открыл Америку, нашел вакцину от полиомиелита, изобрел радио, телефон, электронное телевидение и паровоз, кто автор метода решения кубических уравнений и периодической системы химических элементов… Uznajte neizvestnoe ob izvestnyh otkrytijah i ih pervootkryvateljah!
Vse my so shkol'noj skam'i znaem, chto Kolumb otkryl Ameriku, Kuk — Avstraliju, a N'juton — avtor treh znamenityh zakonov. Jeto aksioma. No istorii izvesten fenomen «mnozhestvennogo otkrytija», kogda izobretatelja po kakim-to prichinam zabyvali, a ego otkrytie pripisyvali drugomu cheloveku. Jeta kniga rasskazhet, kto na samom dele otkryl Ameriku, nashel vakcinu ot poliomielita, izobrel radio, telefon, jelektronnoe televidenie i parovoz, kto avtor metoda reshenija kubicheskih uravnenij i periodicheskoj sistemy himicheskih jelementov…


 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
Average Reading Time Login to Personalize

Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9786171252042 bookshelf
Неоткрытые открытия ил...
$3.29
QTY: 1

9786171252042 bookshelf

Write a Review for Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)

by marina rabinovich

Average Rating:
×

Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?) has been added

Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?) has been added to your wish list.

Ok