9781492013761 medium

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II (eBook)

by (Author)

 • 46,115 Words
 • 208 Pages

"

Nie jeste? grafikiem, a chcesz projektowa? zachwycaj?ce witryny internetowe?

 • Dowiedz si?, jak stworzy? u?yteczny uk?ad witryny i mi?y dla oka interfejs u?ytkownika
 • Naucz si? umiej?tnie dobiera? i odpowiednio zestawia? kolory serwisu
 • Opanuj zasady stosowania fontów oraz uatrakcyjniania strony grafik? i typografi?

My?lisz, ?e zadanie programisty ko?czy si? na stworzeniu wydajnego i funkcjonalnego silnika witryny, a kwestia jego wygl?du to ju? "sprawa dla webmastera"? Frustruje Ci?, ?e potrafisz robi? perfekcyjnie dzia?aj?ce strony, które bez dobrego grafika nie wzbudzaj? entuzjazmu u?ytkowników? Je?li wci?? uwa?asz, ?e wyczucie graficzne pozwalaj?ce tworzy? zachwycaj?ce wizualnie strony internetowe to umiej?tno?? zarezerwowana jedynie dla najlepszych projektantów i webmasterów, pora sko?czy? ze stereotypami i ograniczeniami! Oto drugie wydanie rewolucyjnej ksi??ki, która odmieni?a sposób pracy programistów na ca?ym ?wiecie!

Ta wype?niona kolorowymi ilustracjami, licznymi przyk?adami i przejrzystymi instrukcjami ksi??ka pozwoli Ci szybko zrozumie? zasady dobrego projektowania stron internetowych, dzi?ki czemu ju? wkrótce zastosujesz je w swoich projektach. B?dzie dla Ciebie praktycznym przewodnikiem, prowadz?cym od koncepcji do realizacji przez wszystkie niezb?dne zagadnienia, takie jak sensowny uk?ad i atrakcyjna kompozycja witryny, przykuwaj?ca uwag? kolorystyka, czytelna typografia i w?a?ciwe zdj?cia. Szybko przekonasz si?, dlaczego w?a?nie ta ksi??ka cieszy si? tak? popularno?ci? w?ród programistów. Nim si? zorientujesz, ju? zaczniesz tworzy? zachwycaj?ce serwisy internetowe!

​Dowiesz si? m.in., jak:

 • dobiera? kolory, by komponowa? mi?e dla oka schematy barw
 • budowa? solidne uk?ady, efektywnie stosuj?c systemy siatek i bia?? przestrze?
 • wykorzystywa? tekstury, w tym pot?g? nawet najprostszych elementów, takich jak punkt, linia, figura, g??bia czy dese?
 • opanowa? sztuk? transformacji nudnych kompozycji w ol?niewaj?ce per?y przy u?yciu samej typografii
 • wybiera?, modyfikowa? i pozycjonowa? grafiki na stronie
 • ?mia?o projektowa? strony kompatybilne z urz?dzeniami przeno?nymi
 • korzysta? z dobrodziejstw fontów dzi?ki deklaracji @font-face

​Opanuj zasady dobrego projektowania - od koncepcji do sprawnej realizacji!


Jason Beaird jest projektantem i programist? z wi?cej ni? dziesi?cioletnim do?wiadczeniem w pracy nad wieloma uznanymi i nagradzanymi witrynami internetowymi. Dzi?ki zami?owaniu do projektu graficznego i wielkiemu oddaniu standardom sieciowym Jason sukcesywnie znajduje nowe sposoby, by uczyni? sie? pi?kniejszym miejscem. W chwilach, gdy nie bawi si? pikselami w Photoshopie b?d? nie kombinuje ze znacznikami HTML, dzieli si? z innymi swoj? twórcz? pasj?.


 

http://helion.pl/ksiazka_roku.phtml"">http://helion.pl/img/rozne/rozne/sell_​konkurs_6.jpg"" />

 

"

"

Nie jeste? grafikiem, a chcesz projektowa? zachwycaj?ce witryny internetowe?

 • Dowiedz si?, jak stworzy? u?yteczny uk?ad witryny i mi?y dla oka interfejs u?ytkownika
 • Naucz si? umiej?tnie dobiera? i odpowiednio zestawia? kolory serwisu
 • Opanuj zasady stosowania fontów oraz uatrakcyjniania strony grafik? i typografi?

My?lisz, ?e zadanie programisty ko?czy si? na stworzeniu wydajnego i funkcjonalnego silnika witryny, a kwestia jego wygl?du to ju? "sprawa dla webmastera"? Frustruje Ci?, ?e potrafisz robi? perfekcyjnie dzia?aj?ce strony, które bez dobrego grafika nie wzbudzaj? entuzjazmu u?ytkowników? Je?li wci?? uwa?asz, ?e wyczucie graficzne pozwalaj?ce tworzy? zachwycaj?ce wizualnie strony internetowe to umiej?tno?? zarezerwowana jedynie dla najlepszych projektantów i webmasterów, pora sko?czy? ze stereotypami i ograniczeniami! Oto drugie wydanie rewolucyjnej ksi??ki, która odmieni?a sposób pracy programistów na ca?ym ?wiecie!

Ta wype?niona kolorowymi ilustracjami, licznymi przyk?adami i przejrzystymi instrukcjami ksi??ka pozwoli Ci szybko zrozumie? zasady dobrego projektowania stron internetowych, dzi?ki czemu ju? wkrótce zastosujesz je w swoich projektach. B?dzie dla Ciebie praktycznym przewodnikiem, prowadz?cym od koncepcji do realizacji przez wszystkie niezb?dne zagadnienia, takie jak sensowny uk?ad i atrakcyjna kompozycja witryny, przykuwaj?ca uwag? kolorystyka, czytelna typografia i w?a?ciwe zdj?cia. Szybko przekonasz si?, dlaczego w?a?nie ta ksi??ka cieszy si? tak? popularno?ci? w?ród programistów. Nim si? zorientujesz, ju? zaczniesz tworzy? zachwycaj?ce serwisy internetowe!

​Dowiesz si? m.in., jak:

 • dobiera? kolory, by komponowa? mi?e dla oka schematy barw
 • budowa? solidne uk?ady, efektywnie stosuj?c systemy siatek i bia?? przestrze?
 • wykorzystywa? tekstury, w tym pot?g? nawet najprostszych elementów, takich jak punkt, linia, figura, g??bia czy dese?
 • opanowa? sztuk? transformacji nudnych kompozycji w ol?niewaj?ce per?y przy u?yciu samej typografii
 • wybiera?, modyfikowa? i pozycjonowa? grafiki na stronie
 • ?mia?o projektowa? strony kompatybilne z urz?dzeniami przeno?nymi
 • korzysta? z dobrodziejstw fontów dzi?ki deklaracji @font-face

​Opanuj zasady dobrego projektowania - od koncepcji do sprawnej realizacji!


Jason Beaird jest projektantem i programist? z wi?cej ni? dziesi?cioletnim do?wiadczeniem w pracy nad wieloma uznanymi i nagradzanymi witrynami internetowymi. Dzi?ki zami?owaniu do projektu graficznego i wielkiemu oddaniu standardom sieciowym Jason sukcesywnie znajduje nowe sposoby, by uczyni? sie? pi?kniejszym miejscem. W chwilach, gdy nie bawi si? pikselami w Photoshopie b?d? nie kombinuje ze znacznikami HTML, dzieli si? z innymi swoj? twórcz? pasj?.


 

http://helion.pl/ksiazka_roku.phtml"">http://helion.pl/img/rozne/rozne/sell_​konkurs_6.jpg"" />

 

"


 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
Average Reading Time Login to Personalize
 • Released:
 • Categories: Computers & Internet
 • Language: Polish
 • Publisher: Helion
 • ISBN-10: 1492013765
 • ISBN-13: 9781492013761

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9781492013761 bookshelf
Niezawodne zasady web ...
$12.99
QTY: 1

9781492013761 bookshelf

Write a Review for Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II

by Jason Beaird

Average Rating:
×

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II has been added

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II has been added to your wish list.

Ok