9788771244427 medium

Oplysningens verden (eBook)

by (Author)

  • 602 Pages

Feudalismens okonomi i Europa kulminerede, den industrielle revolution med dampmaskinen satte i gang, og europAeerne systematiserede global arbejdsdeling og handel med totalt herredomme til sos og magtfulde kolonier rundt om i verden. Nu var verden og livet ikke lAengere styret af Gud, men af fornuftige love, som mennesket kunne erkende og udnytte, og de menneskelige fAellesskaber baserede sig pa frie og lige menneskers indgaelse af en fornuftig kontrakt.Oplysningen var, med Immanuel Kants beromte definition, menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed, og oplysningens valgsprog formulerede han som Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!.Denne verdsliggjorte verdensopfattelse med dens udvikling af en empirisk erkendelsestradition har sammen med det globale udsyn vAeret et helt specielt europAeisk fAenomen. Maske finder vi heri det egentlige grundlag for Europas politiske og okonomiske verdensherredomme, som derefter udviklede sig, og for den videnskabsopfattelse, som stadig er globalt dominerende. Dette var perioden, hvor de eksperimentelle videnskaber blev grundlagt, og hvor varetagelsen af dem blev lagt ind i det, der blev til det moderne universitet.Bade oplysningstidens mangfoldighed og dens grundlAeggende betydning for nutiden viser sig i de mange forskellige bidrag, dette vAerks forfattere - alle forskere pa det nye store Aarhus Universitet - ud fra mange forskellige faglige perspektiver bidrager med. Bogen er en mosaik af oplysningstidens vigtigste tanker og begivenheder og ligger i forlAengelse af RenAessancens Verden.

Feudalismens okonomi i Europa kulminerede, den industrielle revolution med dampmaskinen satte i gang, og europAeerne systematiserede global arbejdsdeling og handel med totalt herredomme til sos og magtfulde kolonier rundt om i verden. Nu var verden og livet ikke lAengere styret af Gud, men af fornuftige love, som mennesket kunne erkende og udnytte, og de menneskelige fAellesskaber baserede sig pa frie og lige menneskers indgaelse af en fornuftig kontrakt.Oplysningen var, med Immanuel Kants beromte definition, menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed, og oplysningens valgsprog formulerede han som Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!.Denne verdsliggjorte verdensopfattelse med dens udvikling af en empirisk erkendelsestradition har sammen med det globale udsyn vAeret et helt specielt europAeisk fAenomen. Maske finder vi heri det egentlige grundlag for Europas politiske og okonomiske verdensherredomme, som derefter udviklede sig, og for den videnskabsopfattelse, som stadig er globalt dominerende. Dette var perioden, hvor de eksperimentelle videnskaber blev grundlagt, og hvor varetagelsen af dem blev lagt ind i det, der blev til det moderne universitet.Bade oplysningstidens mangfoldighed og dens grundlAeggende betydning for nutiden viser sig i de mange forskellige bidrag, dette vAerks forfattere - alle forskere pa det nye store Aarhus Universitet - ud fra mange forskellige faglige perspektiver bidrager med. Bogen er en mosaik af oplysningstidens vigtigste tanker og begivenheder og ligger i forlAengelse af RenAessancens Verden.Item added to cart

9788771244427 bookshelf
Oplysningens verden: I...
$68.00
QTY: 1

9788771244427 bookshelf

Write a Review for Oplysningens verden: Ide, historie, videnskab og kunst

by thomas ledet ole hoiris

Average Rating:
×

Oplysningens verden has been added

Oplysningens verden has been added to your wish list.

Ok