9781683720683 medium

Ping Guo Jie (eBook)

by (Author)

 • 3,265 Words
 • 336 Pages

故事从大苹果落地开始。时间定格,一个男人和三个女人的故事由此展开,直到911双子塔倾塌之后才尘埃落定。

三十岁的小珏和四十岁的大林已经不是情窦初开的年龄,然而老天爷安排他们相遇了。一个天真而软弱,一个现实而多疑,即便没有他人的干扰,注定也是花落污渠的结果。种瓜不一定得瓜,种豆不一定得豆,爱情到底需要怎样的智慧才能有甜美的收获?一个女人,当她以全身心去爱一个男人的时候,命运还能不能不掌握在自己的手上?

故事从大苹果落地开始。时间定格,一个男人和三个女人的故事由此展开,直到911双子塔倾塌之后才尘埃落定。

三十岁的小珏和四十岁的大林已经不是情窦初开的年龄,然而老天爷安排他们相遇了。一个天真而软弱,一个现实而多疑,即便没有他人的干扰,注定也是花落污渠的结果。种瓜不一定得瓜,种豆不一定得豆,爱情到底需要怎样的智慧才能有甜美的收获?一个女人,当她以全身心去爱一个男人的时候,命运还能不能不掌握在自己的手上?


 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
:
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
Average Reading Time Login to Personalize

Item added to cart

9781683720683 bookshelf
Ping Guo Jie
??
$7.99
QTY: 1

9781683720683 bookshelf

Write a Review for Ping Guo Jie

by ??

Average Rating:
×

Ping Guo Jie has been added

Ping Guo Jie has been added to your wish list.

Ok