ANNE MARIT WAADE, KJETIL SANDVIK
Rollespil
De fleste har hort om det, og nogle endda set det: Unge mennesker, der klAedt ud som middelalderriddere, elver og orker, udkAemper drabelige slag med store gummikoller og svAerd rundt om i de danske skove. Det er sjovt, og det er rollespil - live. Men hvad er rollespil egentlig? Rollespil dAekker over en rAekke af aktiviteter, hvor mennesker helt eller delvist patager sig andre identiteter (roller) inden for et afgrAenset tidsrum og inden for rammerne af en fAelles fortAelling. Formalet kan vAere pAedagogisk, kunstnerisk eller terapeutisk, men rollespillet er i stigende grad ogsa fritidsbeskAeftigelse. Denne antologi beskAeftiger sig med rollespillet i dets mange facetter og analyserer rollespil som en sammensat aktivitet, der bade er teater, historiefortAelling, selviscenesAettelse, pAedagogik og selvmobiliseret fritidskultur. Antologien belyser rollespillets sAerlige form og karakteristika gennem konkrete analyser og teoretiske overvejelser. Men rollespillet sAettes ogsa ind i en storre kontekst, hvor der trAekkes linjer mellem rollespillet som aktuel fortAelleform og beslAegtede pAedagogiske, psykologiske, kunstneriske, religiose og hverdagskulturelle fAenomener.
List Price: $44.99 (Final bulk discount pricing is based on quantity)
ISBN: 9788771246889
Uh oh. It looks like this title is out of stock.
Did you know eBooks never run out? It's true. We have millions of titles available right now. You can download an eBook in seconds.

Why eBooks are the Smart Way to Go

Deep bulk discounts and $0 in shipping costs means you save big with bulk eBooks. Plus, eBooks are typically cheaper than print books.
Distribute your eBooks via text message, email, social media, and more using redeemable eBook codes. Users can get their eBook instantly.
Receive Readership Analytics & Redemption Reports for proven engagement and user data, including name and email address.
Read from the convenience of our web reader or download the BookShout app on your favorite smart device to read anywhere.
Want to make the smart switch to eBooks? CLICK HERE
Not convinced yet? No problem. We can still get you the print books you need. Fill out the request form below and a member of our sales team will be in touch quickly.

Request Bulk Purchase:
Book Format*
Book Quantity*
How will the books be used?*


Interested in Gift Cards?
9788771246889 medium Bulk gift card c973c6294bb562c572cc09448c6304915953cb77b337c63c74b0d98ee2f3afc7
Benefits
Plastic Cards are standard Gift Card Size (3.375” x 2.125”). Cards can include scratch-offs over the redemption code. Cost less than distributing/shipping Print books. Great for Events, Churches, Schools, Authors, etc.