LOA BRIX, OLE NYEGAARD, TRINE SONDERGAARD
Sjaelens ingenicrer
SjAelens ingeniorer behandler i otte artikler en rAekke bemAerkelsesvAerdige vAerker, forfatterskaber og tendenser, som alle har haft stor betydning for udviklingen af det 20. arhundredes russiske litteratur. Femten ar efter Sovjetunionens oplosning forsoger antologien at revurdere synet pa den russiske og sovjetiske litteratur, give plads til nye betydninger og papege dialoger imellem vAerker og pa tvAers af ideologiske skillelinjer. Set retrospektivt er det tydeligt, i hvor hoj grad den kolde krigs polarisering mellem to konkurrerende verdensopfattelser pavirkede den internationale modtagelse af den sovjetrussiske litteratur. De russiske vAerker blev ofte lAest som politiske manifester, selvom de langtfra altid var det. Antologien giver et nuanceret billede af udviklingen i det 20. arhundredes russiske litteratur ved bade at fokusere pa vAerkernes enestaende sAerprAeg og deres samspil med den russiske litterAere tradition. De enkelte vAerker lAeses ikke udelukkende som politiske skrifter, men samspillet mellem litteratur og stat lades heller ikke ude af syne. Antologien bAeres af begejstring for den russiske litteratur og et onske om at give den en mere markant placering pa det litterAere verdenskort.
List Price: $29.99 (Final bulk discount pricing is based on quantity)
ISBN: 9788771246964
Uh oh. It looks like this title is out of stock.
Did you know eBooks never run out? It's true. We have millions of titles available right now. You can download an eBook in seconds.

Why eBooks are the Smart Way to Go

Deep bulk discounts and $0 in shipping costs means you save big with bulk eBooks. Plus, eBooks are typically cheaper than print books.
Distribute your eBooks via text message, email, social media, and more using redeemable eBook codes. Users can get their eBook instantly.
Receive Readership Analytics & Redemption Reports for proven engagement and user data, including name and email address.
Read from the convenience of our web reader or download the BookShout app on your favorite smart device to read anywhere.
Want to make the smart switch to eBooks? CLICK HERE
Not convinced yet? No problem. We can still get you the print books you need. Fill out the request form below and a member of our sales team will be in touch quickly.

Request Bulk Purchase:
Book Format*
Book Quantity*
How will the books be used?*


Interested in Gift Cards?
9788771246964 medium Bulk gift card c973c6294bb562c572cc09448c6304915953cb77b337c63c74b0d98ee2f3afc7
Benefits
Plastic Cards are standard Gift Card Size (3.375” x 2.125”). Cards can include scratch-offs over the redemption code. Cost less than distributing/shipping Print books. Great for Events, Churches, Schools, Authors, etc.