9788779349100 medium

Udvikling af misbrug og afhAengighed af rusmidler (eBook)

by (Author)

  • 288 Pages

Hvorfor bliver nogle afhAengige af rusmidler, mens andre ikke gor? Hvilken rolle spiller arv og miljo for udviklingen af afhAengighed og misbrug? Er der tale om en sygdom? Er det samfundets skyld?Det er nogle af de sporgsmal, der belyses i denne bog. Pa bag-grund af en omfattende gennemgang af litteraturen pa omradet lAegger Udvikling af misbrug og afhAengighed af rusmidler et fundament til forstaelse af et af de storste menneskelige og samfundsmAessige problemer i vor tid.Bogen opstiller en overordnet model, som inddrager fire hypoteser, henholdsvis dispositionshypotesen, socialisationshypotesen, stresshypotesen og udbrAendthedshypotesen. Mens der i den forste og anden hypotese skelnes mellem biologisk og social arv, skelnes der i de sidste to hypoteser mellem forskellige grader af ydre og indre stress. De fire hypoteser kan i varierende grad udgore forklaringen pa, hvorfor en bestemt person udvikler et problematisk forhold til rusmidler.I bogen konkluderes det, at ydre stress meget ofte er et element i udviklingen af et misbrug. I samfund, der har vAeret udsat for okonomisk og strukturelt sammenbrud, ses typisk en eksplosion i forbruget af rusmidler. Pa denne made er misbrug/afhAengighed af rusmidler i hoj grad at betragte som et symptom pa et samfunds funktion eller mangel pa samme.

Hvorfor bliver nogle afhAengige af rusmidler, mens andre ikke gor? Hvilken rolle spiller arv og miljo for udviklingen af afhAengighed og misbrug? Er der tale om en sygdom? Er det samfundets skyld?Det er nogle af de sporgsmal, der belyses i denne bog. Pa bag-grund af en omfattende gennemgang af litteraturen pa omradet lAegger Udvikling af misbrug og afhAengighed af rusmidler et fundament til forstaelse af et af de storste menneskelige og samfundsmAessige problemer i vor tid.Bogen opstiller en overordnet model, som inddrager fire hypoteser, henholdsvis dispositionshypotesen, socialisationshypotesen, stresshypotesen og udbrAendthedshypotesen. Mens der i den forste og anden hypotese skelnes mellem biologisk og social arv, skelnes der i de sidste to hypoteser mellem forskellige grader af ydre og indre stress. De fire hypoteser kan i varierende grad udgore forklaringen pa, hvorfor en bestemt person udvikler et problematisk forhold til rusmidler.I bogen konkluderes det, at ydre stress meget ofte er et element i udviklingen af et misbrug. I samfund, der har vAeret udsat for okonomisk og strukturelt sammenbrud, ses typisk en eksplosion i forbruget af rusmidler. Pa denne made er misbrug/afhAengighed af rusmidler i hoj grad at betragte som et symptom pa et samfunds funktion eller mangel pa samme.Udvikling af misbrug og afhAengighed af rusmidler

No reviews were found. Please log in to write a review if you've read this book.

Item added to cart

9788779349100 bookshelf
Udvikling af misbrug o...
$39.00
QTY: 1

9788779349100 bookshelf

Write a Review for Udvikling af misbrug og afhAengighed af rusmidler

by mads uffe pedersen

Average Rating:
×

Udvikling af misbrug og afhAengighed af rusmidler has been added

Udvikling af misbrug og afhAengighed af rusmidler has been added to your wish list.

Ok